Onze brede dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: accountancy, fiscaal, financiële administratie, loonadministratie en overig advies.

Accountancy

 • samenstellen van uw jaarrekening
 • advies ten aanzien van uw (administratieve) organisatie
 • begeleiding van investerings- en financieringsvraagstukken
 • opstellen tussentijdse cijfers, begrotingen en ondernemingsplannen

Fiscaal

 • het verzorgen van aangiften vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loon- en omzetbelasting en advies bij:
  • herstructureringen
  • planning van fiscale optimalisatie
  • keuze van rechtsvorm (fiscale en juridische gevolgen)

Financiële administratie

 • periodiek verwerken van uw financiële administratie
 • begeleiding bij de verwerking door u of uw medewerkers van uw administratie
 • tussentijdse rapportages

Loonadministratie

 • verzorgen van uw complete periodieke salarisverwerking
 • advisering met betrekking tot contracten, (on)kostenvergoedingen, CAO's

Advies

 • begeleiding en advies bij structuurwijzigingen, rechtsvormen, overnames en opvolging
 • startersbegeleiding
 • begeleiding in de keuze van aan te schaffen software
 • begeleiding in de verbetering van processen