Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door K & S accountants en adviseurs met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. K & S accountants en adviseurs verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door K & S accountants en adviseurs worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

K & S accountants en adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van K & S accountants en adviseurs opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel K & S accountants en adviseurs alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door K & S accountants en adviseurs worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel K & S accountants en adviseurs uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door K & S accountants en adviseurs worden onderhouden wordt afgewezen.