AFM-vergunning

K & S heeft er voor gekozen om geen vergunning aan te vragen bij de Autoriteit Financiële Markten. Hoewel we van mening zijn dat we onze (vaktechnische) zaken uitstekend op orde hebben, achten wij aansluiting bij de AFM niet in het belang van onze klanten.

De AFM-vergunning is met name bedoeld voor accountantskantoren met klanten die 50 of meer medewerkers in dienst hebben. Deze ondernemingen zijn verplicht om hun jaarlijkse financiële verantwoording te laten controleren door een accountant.

K & S heeft bewust gekozen om geen controleopdrachten uit te voeren. Wij richten onszelf niet op de controle, maar juist op de advisering van klanten. Het leveren van een toegevoegde waarde aan klanten staat binnen ons kantoor hoog in het vaandel, iets waarvan wij van mening zijn dat we dit uitstekend kunnen (aan-)bieden. Juist door onze bewuste keuze om geen AFM-vergunning aan te vragen, kunnen we het spanningsveld tussen controle en advisering vermijden.

Daarnaast leidt het hebben van een AFM-vergunning tot een formele en dure interne organisatie. Kiezen voor een AFM-vergunning zou derhalve leiden tot een kostenverhoging waarvan we genoodzaakt zouden zijn die door te berekenen aan onze klanten. Door bewust niet te kiezen voor de AFM-vergunning en ons te richten op de adviserende taken, blijven wij in staat om uitstekend werk te leveren tegen een scherp tarief!